آدرس کارخانه: اصفهان، شهرک صنعتی مبارکه، خیابان هفتم، فاز 2، پلاک 4

تلفن: 3-52373542 و 2-52373771- 031

فکس: 52373594 - 031

فروش : 09136776879