بازرگانی و فروش : 09131358645
مدیریت فروش : 09133363769
مدیریت : 09131358915
 

آدرس کارخانه: اصفهان، شهرک صنعتی مبارکه، خیابان هفتم، فاز 2،پلاک 4

تلفن: 3-52373542 و 2-52373771 -031
فکس: 594 73 523- 031

* ضروری